Portabiciclette Cremona

Portabiciclette Cremona

DIMENSIONI:

3 posti cm120x106h

4 posti cm167x106h

5 posti cm215x106h

6 posti cm260x106h